ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชาสัมพันธ์ กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

Details

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ได้รับเบาะแสว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีทำหนังสือแอบอ้างหนังสือที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่งไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง  ....

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น