ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

Details

ANII21   ตามที่  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ศึกษาศาสตร์วิจัย  ครั้งที่ 6  "Innovative  Research  and  Education  beyond  the  Future"  ระหว่างวันที่  18 - 19 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  นั้น 

       ทางคณะศึกษาศาสตร์  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวจากเดิม  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   เป็นโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    ระหว่างวันที่  18 - 19 กรกฎาคม 2562 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น