ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

Details

ANII21   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์  ประจำปี 2562  โดยกำหนดให้มีการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์  ในหัวข้อ  "ภัยการค้ามนุษย์"  สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  1 พฤษภาคม 2562

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น