ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fveryone Can Create

Details

ANII21   บริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Fveryone Can Create"  ในวันที่  19 และ 26 เมษายน 2562  เวลา  09.30 - 12.30 น.  และ  13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องสัมมนา บริษัทแอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย)  ชั้น 44 อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น