ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)

Details

ANII21  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิลศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562    <ดาวน์โหลดเอกสาร 1<ดาวน์โหลดเอกสาร 2

โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับรางวัล (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา) ดังนี้

          รางวัลเหรียญเงิน  จำนวน 2 คน

  1. เด็กชายจาฏพัจน์  สู่คง  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  2. เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง      

          รางวัลชมเชย  จำนวน 5 คน

  1. เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  2. เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  3. เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  4. เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  5. เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น