ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Details

ANII21   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกาา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์  ให้แก่ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ  จำนวน  80 คน  ระหว่างวันที่  26 - 27 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น