ขอเชิญเข้าอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 09 April 2019 15:02
Written by watjana
Hits: 283

ANII21   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกาา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์  ให้แก่ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ  จำนวน  80 คน  ระหว่างวันที่  26 - 27 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี