ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 1

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 10 April 2019 13:25
Written by watjana
Hits: 270

ANII21   บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 1  ในหัวข้อ  "คุณภาพการมองเห็นมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร"  โดยส่งผลงานเข้าประกวด  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  3 พฤษภาคม 2562