ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

Details

ANII21   กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  กำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม 2562  โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม  2  ประเภท  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 30 กันยายน 2562  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น