ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 10 May 2019 13:26
Written by watjana
Hits: 440

ANII21   กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  กำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม 2562  โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม  2  ประเภท  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 30 กันยายน 2562