ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON English Speech Contest 2019

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 13 May 2019 15:11
Written by watjana
Hits: 228

ANII21   มูลนิธิอิออน 1% คลับ ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย  จัดกิจกรรม  AEON English Speech Contest 2019 ในหัวข้อ  "Eating habit among teenagers in Thailand"  ระหว่างวันที่  17 -24 สิงหาคม 2562