ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการและชิงทุนการศึกษา

Details

ANII21   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศูนย์อบรมที่ 1)  และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศูนย์อบรมที่ 2)  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา  ผ่านโครงการ Bridges 2  Inventor  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น