ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครููผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 13 May 2019 16:24
Written by watjana
Hits: 220

ANII21   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (TCE Center)  จัดการอบรมและพัฒนาครู  เรื่อง  "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย"  สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกาาระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4