ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกา SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019

Details

ANII21   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการ SINO - THAI Astronomy Youth Camp 2019  ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562  ณ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น