ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกา SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 15 May 2019 15:35
Written by watjana
Hits: 466

ANII21   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการ SINO - THAI Astronomy Youth Camp 2019  ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562  ณ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดฉะเชิงเทรา