ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

Details

ANII21   โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2562  ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น