ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่

Details

ANII21   ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่  ระยะเวลา  2 วัน  ระหว่างวันที่  6 - 7 กรกฎาคม 2562  (เสาร์ - อาทิตย์)  ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ค่าลงทะเบียนอบรม  คนละ  3,900  บาท 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น