ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019"

Details

ANII21   บริษัท  อินโนเวตีฟ  เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด  (INEX)  ร่วมกับศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  World  Robot  Games  Thailand  Championship 2019  ระหว่างวันที่  1 - 3 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น