ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

Details

ANII21   กระทรวงยุติธรรม  จัดทำโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน  พร้อมทั้งคัดเลือกองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจเอกชน  พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  สามารถส่งใบสมัครโดยตรงยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2562   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น