ขอเชิญร่วมสืบสาน ศาสตร์พระราชา พัฒนานักเรียนให้พอเพียง

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 25 June 2019 11:47
Written by watjana
Hits: 204

ANII21   ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ  สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมสัมมนาสัญจรเรื่อง  "ศาสตร์พระราชา สร้างปัญญา พัฒนาผู้เรียนให้พอเพียง"