เชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2562

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 10 July 2019 16:32
Written by watjana
Hits: 147

ANII21   มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562