ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "Thai-Filpion Pen Friend"

Details

ANII21   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)  ดำเนินจัดกิจกรรม "Thai - Filpino Pen Friend"  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจดหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์  โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ 11 - 14 ปี  จำนวน 70 คน  เพื่อเข้าร่วม ในวันเสาร์ที่  3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562  ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น