เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "Thai-Filpion Pen Friend"

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 10 July 2019 16:54
Written by watjana
Hits: 166

ANII21   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)  ดำเนินจัดกิจกรรม "Thai - Filpino Pen Friend"  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจดหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์  โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ 11 - 14 ปี  จำนวน 70 คน  เพื่อเข้าร่วม ในวันเสาร์ที่  3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562  ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ