ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพัน์ขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game

Details

ANII21  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน  ภายใต้โครงการ  ChOPA & ChiPA Game  ลดเรียนเพิ่มรู้  สู่เด็กไทย  สูง สมส่วน  แข็งแรง IQ EQ ดี  โดยกำหนดให้มีการดำเนินการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2562

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น