ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Saturday, 13 July 2019 17:09
Written by watjana
Hits: 161

ANII21  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ประกาศ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  PLC)  ประจำปี 2562   สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.ksp.or.th