ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดาวน์โหลด mobile application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 15 July 2019 14:55
Written by watjana
Hits: 161

ANII21  กรมส่งสเริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดทำ Website และ mobile application  ภายใต้ชื่อ  "green  digital  library"  บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต