ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 15 July 2019 15:03
Written by watjana
Hits: 153

ANII21  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย  และมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโครงการนำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม - 16 ธันวาคม 2562  ทุกวันอังคาร - ศุกร์  เวลา 10.00 - 18.00 น.