โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 15 July 2019 15:37
Written by watjana
Hits: 282

ANII21  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จัดโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อให้ครูแนะแนวที่เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  และเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพของทุกหลักสูตรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2563