ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

Details

ANII21  กระทรวงวัฒนะรรม  โดยกรมการศาสนา  ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชน  กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ระหว่างวันที่  11 - 17 กรกฎาคม 2562  ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  กำหนดจัดหล่อเทียนพรรษา  ในวันที่  11 กรกฎาคม 2562  และพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา  ในวันที่  15 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น