การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 15 July 2019 15:48
Written by watjana
Hits: 175

ANII21  กระทรวงวัฒนะรรม  โดยกรมการศาสนา  ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชน  กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ระหว่างวันที่  11 - 17 กรกฎาคม 2562  ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  กำหนดจัดหล่อเทียนพรรษา  ในวันที่  11 กรกฎาคม 2562  และพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา  ในวันที่  15 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร