ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการราชภัฎวิชาการ "100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครู่สู่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา"

Details

ANII21  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  กำหนดจัดโครงการราชภัฎวิชาการ  "100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" :  เหลียวหลังแลหน้าสู่ 45 ปี  โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562  ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น