ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแข่งขันวงดนตรีเยาวชน"

Details

ANII21  ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท สิงห์ คอร์ปอร์เรชั่น ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์มาเก็ต  และสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330  โรตารีสากล  ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหาร  "อาหารดีศรีนครฯ"  ระหว่างวันที่  5 - 13 กันยายน 2562  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกำหนดจัดกิจกรรม  3 กิจกรรม ดังนี้  1) การประกวดแข่งขัน ทำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช  2) การประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  3) การแข่งขันวงดนตรีเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน  19 ปี          

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น