ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาแนวทางการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล"

Details

ANII21  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาแนวทางการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล"  ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ระหว่างวันที่  19 - 20 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น