ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาแนวทางการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล"

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 04 September 2019 15:58
Written by watjana
Hits: 820

ANII21  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาแนวทางการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล"  ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ระหว่างวันที่  19 - 20 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง