ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญร่วมมัมมนาครู ผู้อำนวยการโรงเรียนและกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "NBI Youth Club รุ่นที่ 7""

Details

ANII21  สถาบันการสร้างชาติ (NBI)  โดยคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)" รุ่นที่ 8  จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "NBI Youth Club รุ่นที่ 7"  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น