ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ "การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง"

Details

ANII21  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ  "การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง"  ระหว่างวันที่  25 - 26 ตุลาคม 2562  ร อาคาร SC 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/PTenop8168KNxgOx6  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น