ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 18 September 2019 15:56
Written by watjana
Hits: 330

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563