ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)

Details

ANII21  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินโครงการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai  Competency  Test)  สำหรับชาวต่างประเทศ  ขอเชิญชวนครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศ  สมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai  Competency  Test)  ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น