มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 02 October 2019 17:20
Written by watjana
Hits: 303

ANII21  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยกำหนดจัดการอบรม  3  หลักสูตร  ดังนี้ 

- หลักสูตร "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2"

 

- หลักสูตร "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 3"

 

- หลักสูตร "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1"