ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2563

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 02 October 2019 17:28
Written by watjana
Hits: 140

ANII21  สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2563   โดยส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ไปยังสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2562