ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 02 October 2019 17:35
Written by watjana
Hits: 129

ANII21  สำนักงาน ก.พ.  ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563  (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562