การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแนว"

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 02 October 2019 17:40
Written by watjana
Hits: 169

ANII21  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรอนิคส์ จำกัด  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแนว"  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery  'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ'  สำหรับครูมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ที่  19 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร