ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 04 October 2019 15:32
Written by watjana
Hits: 144

ANII21  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินงานถ่ายทอดแนวทางบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ขยายเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ  ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน  ภายใต้โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ  ตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งรางวัลชนะเลิศ  จะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี