ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 04 October 2019 17:35
Written by sirarat
Hits: 189

ANII21  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  (เอกสารแนบ)