ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกาา "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ปีการศึกษา 2563

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 07 October 2019 08:55
Written by watjana
Hits: 504

ANII21  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)"  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  1 - 30 ตุลาคม 2562