ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Details

ANII21   สำนักงงานตำรวจแห่งชาติ  เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ  เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รวมจำนวน  6,400 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562  ดูรายละเอียดได้ที่  http://rcm.edupol.org  และสมัครที่  www.policeadmission.org   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น