โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 (ประจำปี 2563)

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 07 November 2019 14:48
Written by watjana
Hits: 168

ANII21   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  (Junior  Science  Talent  Project : JSTP)  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลดใบสมัคร  http://www.nstda.or.th/jstp