ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Details

ANII21  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  20 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่  www.edf.moe.go.th  หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ  www.facebook.com/edtechfund  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.)  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โทร 0 2280 0344

11

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น