ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน "คนกระบี่พัุนธ์ดี ครั้งที่ 9"

Details

ANII21  สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน "คนกระบี่พันธ์ุดี ครั้งที่ 9"  โดยจัดกิจกรรมประกวดเยาวชนที่มีอายุ  ตั้งแต่  8 - 12 ปี  ที่มีสรีระรูปร่างแข็งแรง  สมบูรณ์  สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีบุคลิกภาพที่ดี  และมีปฏิภาณไหวพริบ  เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนคนกระบี่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย  และได้กำหนดการมอบรางวัลในงานปีใหม่และงานกาชาดของจังหวัดกระบี่  ประจำปี 2563   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น