ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ "Young Al Robotics" รุ่นที่ 2

Details

ANII21  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์  "Young  Al  Robotics"  รุ่นที่ 2  โดยเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  10 โรงเรียน  สามารถกรอกข้อมูลเข้ารับกรอบรมผ่านทางเว็บไซต์  http://innoobec.com  ภายในวันที่  10 มกราคม 2563 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น